SAMSONITE – VÅR GARANTI

Samsonites produkter är noggrant testade för att säkerställa att våra reseprodukter lever upp till mycket höga standarder. Följaktligen, om ett problem uppstår med denna Samsonite-produkt ("Produkten") och om problemet orsakats av fabrikationsfel i material och utförande, kommer Samsonite efter eget val antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som presenteras i detta avtal gäller endast för den ursprungliga köparen eller mottagaren av produkten. Garantins varaktighet och beteckningen på de varor som den gäller, anges i garantibevisets dokumentation inuti Produkten och/eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.

Elektriska och elektroniska komponenter och kopplingar, kablar, adaptrar och batterier omfattas inte av garantin. Garantin som beskrivs här täcker endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, felaktig skötsel, olycka, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syra, vatten, normal slitage eller felaktig hantering av transportör (t.ex. av flygbolag); kosmetiska skador såsom repor, bucklor, fläckar, färgförändringar eller andra icke-funktionella förändringar i produktens utseende är också uteslutna. Om produkten skadas under transport, gör en skadeanmälan till transportföretaget vid ankomst, om möjligt, innan tullen passeras.

Underhåll och reparationer som inte täcks av garantin kan utföras av vilket företag som helst, men Samsonite kräver att du endast använder ett auktoriserat Samsonite-reparationscenter (”Servicecenter”) för reparationer som omfattas av garantin. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer gör denna garanti ogiltig. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klicka här, eller besök https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Skicka inte din produkt direkt till Samsonite eftersom detta bara kommer att försena reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader som uppstår för att skicka produkten till ett servicecenter inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter och avgifter.

För att få en garantireparation utförd på ett Servicecenter, måste du kunna uppvisa korrekt ifyllt garantibevis eller originalkvitto. Servicecentret avgör om problemet täcks av Samsonites garanti eller inte. Om garantin gäller får du veta om produkten kommer att repareras eller bytas ut. Alla reparationer eller utbyten som omfattas av garantin kommer att bekostas av Samsonite, inklusive eventuella kostnader som tillkommer för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten behöver bytas ut och produkten inte längre finns tillgänglig, kommer Samsonite att ersätta den med en produkt av liknande värde.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som härrör arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter, täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta, utesluts alla underförstådda garantier härmed. Den garanti som tillhandahålls här är begränsad till produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den.

Vår garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte av produkt. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som uttryckligen ingår i denna garanti.

Inom Europeiska Unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande kostnadsfria åtgärder från säljaren, om varorna inte överensstämmer med avtalet vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

AMERICAN TOURISTER – VÅR GARANTI

American Touristers produkter är noggrant testade för att säkerställa att våra reseprodukter lever upp till mycket höga standarder. Följaktligen, om ett problem uppstår med denna American Tourister-produkt ("Produkten") och om problemet orsakats av fabrikationsfel i material och utförande, kommer American Tourister efter eget val antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som presenteras i detta avtal gäller endast för den ursprungliga köparen eller mottagaren av produkten. Garantins varaktighet och beteckningen på de varor som den gäller, anges i garantibevisets dokumentation inuti Produkten och/eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.

Elektriska och elektroniska komponenter och kopplingar, kablar, adaptrar och batterier omfattas inte av garantin. Garantin som beskrivs här täcker endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, felaktig skötsel, olycka, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syra, vatten, normal slitage eller felaktig hantering av transportör (t.ex. av flygbolag); kosmetiska skador såsom repor, bucklor, fläckar, färgförändringar eller andra icke-funktionella förändringar i produktens utseende är också uteslutna. Om produkten skadas under transport, gör en skadeanmälan till transportföretaget vid ankomst, om möjligt, innan tullen passeras.

Underhåll och reparationer som inte täcks av garantin kan utföras av vilket företag som helst, men American Tourister kräver att du endast använder ett auktoriserat American Tourister-reparationscenter ("Servicecenter") för reparationer som omfattas av garantin. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer gör denna garanti ogiltig. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klickar du här, eller gå till https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. . Skicka inte din produkt direkt till American Tourister eftersom detta bara kommer att försena reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader som uppstår för att skicka produkten till ett servicecenter inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter och avgifter.

För att få en garantireparation utförd på ett Servicecenter, måste du kunna uppvisa korrekt ifyllt garantibevis eller originalkvitto. Servicecentret avgör om problemet täcks av American Touristers garanti eller inte. Om garantin gäller får du veta om produkten kommer att repareras eller bytas ut. Alla reparationer eller utbyten som omfattas av garantin kommer att bekostas av American Tourister, inklusive eventuella kostnader som tillkommer för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten behöver bytas ut och produkten inte längre finns tillgänglig, kommer American Tourister att ersätta den med en produkt av liknande värde.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som härrör arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter, täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta, utesluts alla underförstådda garantier härmed. Den garanti som tillhandahålls här är begränsad till produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den.

Vår garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte av produkt. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som uttryckligen ingår i denna garanti.

Inom Europeiska Unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande kostnadsfria åtgärder från säljaren, om varorna inte överensstämmer med avtalet vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

LIPAULT – VÅR GARANTI

Lipaults produkter är noggrant testade för att säkerställa att våra reseprodukter lever upp till mycket höga standarder. Följaktligen, om ett problem uppstår med denna Lipault-produkt ("Produkten") och om problemet orsakats av fabrikationsfel i material och utförande, kommer Lipault efter eget val antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som presenteras i detta avtal gäller endast för den ursprungliga köparen eller mottagaren av produkten. Garantins varaktighet och beteckningen på de varor som den gäller, anges i garantibevisets dokumentation inuti Produkten och/eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.

Elektriska och elektroniska komponenter och kopplingar, kablar, adaptrar och batterier omfattas inte av garantin. Garantin som beskrivs här täcker endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, felaktig skötsel, olycka, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syra, vatten, normal slitage eller felaktig hantering av transportör (t.ex. av flygbolag); kosmetiska skador såsom repor, bucklor, fläckar, färgförändringar eller andra icke-funktionella förändringar i produktens utseende är också uteslutna. Om produkten skadas under transport, gör en skadeanmälan till transportföretaget vid ankomst, om möjligt, innan tullen passeras.

Underhåll och reparationer som inte täcks av garantin kan utföras av vilket företag som helst, men Lipault kräver att du endast använder ett auktoriserat Lipault-reparationscenter (”Servicecenter”) för reparationer som omfattas av garantin. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer gör denna garanti ogiltig. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klicka här, eller besök https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Skicka inte din produkt direkt till Lipault eftersom detta bara kommer att försena reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader som uppstår för att skicka produkten till ett servicecenter inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter och avgifter.

För att få en garantireparation utförd på ett Servicecenter, måste du kunna uppvisa korrekt ifyllt garantibevis eller originalkvitto. Servicecentret avgör om problemet täcks av Lipaults garanti eller inte. Om garantin gäller får du veta om produkten kommer att repareras eller bytas ut. Alla reparationer eller utbyten som omfattas av garantin kommer att bekostas av Lipault, inklusive eventuella kostnader som tillkommer för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten behöver bytas ut och produkten inte längre finns tillgänglig, kommer Lipault att ersätta den med en produkt av liknande värde.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som härrör arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter, täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta, utesluts alla underförstådda garantier härmed. Den garanti som tillhandahålls här är begränsad till produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den.

Vår garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte av produkt. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som uttryckligen ingår i denna garanti.

Inom Europeiska Unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande kostnadsfria åtgärder från säljaren, om varorna inte överensstämmer med avtalet vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.

THE GREGORY LIMITED LIFETIME WARRANTY

Over the past 40 years, Gregory packs have earned an unmatched reputation for quality and reliability. We know that the quality of your experience depends on the reliability of your gear. That’s why we don’t build packs to last a season or two – we build them to provide you with a lifetime of high-performance and enjoyment.

We build Gregory gear to last a lifetime and that’s how long we stand behind it. We guarantee to you, the original purchaser, that this product will be free from defects in materials or workmanship, for as long as you own it.

This warranty does not cover damage due to unreasonable use or improper care. (Sorry, no free repairs if you have been using your pack as a feed bag for bears or cleaning it with white gas).

Now for the official part: all our Gregory Products are rigorously tested to ensure that the outdoor gear you trust meets our stringent standards. In the unlikely event that there’s a problem with your Gregory product, (the "Product") and this is caused by manufacturing defects in material and workmanship, Gregory will of course either fix or replace it in accordance with the warranty terms and conditions stated here. If you’ve got a second-hand Gregory Product, we’re afraid this doesn’t apply to you – this warranty only applies to the first purchaser or gift recipient of the Product.

If you’re looking to claim warranty, we do draw the line at unreasonable use so this warranty only covers manufacturing defects. Sorry to say it doesn’t cover any damage caused by misuse: this could include packing unusual items, neglect, accidents, abrasion, exposure to extreme temperatures, solvents, acids, water, normal wear and tear, transport damage, using your gear as a toboggan.... Another thing to remember is that the warranty provided herein is limited to the value of the Product. So that laptop you’ve packed won’t be covered by us if you’ve thrown your Gregory pack from a rooftop. Incidental and consequential damages are expressly disclaimed.

Good news: this warranty is global and you’re entitled to have your Product repaired at any authorised Gregory Service Centre in the world. To locate a Service Centre, click here or visit https://eu.gregorypacks.com/se-en/repair-center-landing-page.html. But don’t forget to keep your original purchase receipt if applying for our warranty service. Also, be wary of any potentially dodgy backstreet repairs as improper or incorrectly performed maintenance or repairs void this warranty.

The Service Centre will determine whether or not your query is covered by Gregory’s warranty and, if it does, we’ll be happy to replace or repair your Product. Gregory will pay for any such repair or replacement, including any costs needed when returning your Gregory Product back to you, its rightful owner. In the case of a Product replacement where the Product is no longer available, we will find a suitable and comparable Gregory product for you.

Incidental and consequential damages are expressly disclaimed. Labour charges and damages attributable to work performed by anyone other than a Service Centre are not covered by this warranty. To the extent permitted by applicable law, any implied warranties are hereby excluded. The warranty provided herein is limited to the value of the Product. Manufacturing specifications are subject to change without notice. Inspect your Product immediately after handling by anyone other than you. If damaged in transit, submit a claim to the transit company (which is insured against damaging your product) at the place of arrival, if possible, before clearing customs. This warranty is intended to give you specific legal rights. In addition to the rights described herein, you may also have other rights that vary from state to state or country to country with respect to the exclusion or application of implied warranties, incidental and consequential damages and repair and replacement. Consequently, the limitations or exclusions specifically contained in this warranty may not be applicable to you.

In the European Union you are entitled by law to remedies from the seller free of charge in the event of a lack of conformity of the Product and those remedies are not affected by this commercial guarantee.

Name and address of the guarantor: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgium.

TUMI – PRODUKTINFORMATION OCH GARANTIER

Välkommen till TUMI:s värld! Vi är det ledande internationella varumärket inom accessoarer för resor, arbete och livsstil. Sedan 1975 har TUMI arbetet med att ge dig en exceptionell upplevelse. Vårt heltäckande produktprogram visar på vårt engagemang I din upplevelse. Vi lovar framför allt tre saker:

  1. Du kommer att älska att använda våra produkter, designade och tillverkade för att vara de bästa;
  2. Du kommer att få förstklassig service när du köpt våra produkter;
  3. Du täcks av vår Begränsade Garanti i fem (5) år efter du köpt en TUMI produkt ur våra kollektioner för resor, arbete eller väskor, och i två (2) år för plånböcker och accessoarer, från någon av våra auktoriserade butiker eller återförsäljare.

Garantin, som är enkel men täcker det mesta, gäller den ursprungliga ägaren och är en del av TUMI upplevelsen. Har du fler frågor, mejla service_eu@tumi.com. Vill du hellre prata med oss, kan du såklart ringa; kontaktinformationen hittar du på TUMI.com/customer-service.

Första året: Helt bekymmersfritt

Om din TUMI-produkt skadas under de första tolv (12) månaderna du äger den, täcker vi alla kostnader för reparation, inklusive frakt och hantering till och från vår verkstad. Det inkluderar exempelvis normalt slitage, hantering av flygbolag eller annan transportör. Om vi ser att produkten inte kan repareras, kommer vi att ersätta den. Om produkten inte finns tillgänglig längre, får du en motsvarande produkt med motsvarande värde. Garantin täcker inte skador på grund av vårdslöshet eller rent kosmetiska skador, som repor eller fläckar. Den täcker inte heller konsekvenser av skador, som till exempel förlust av eller skador på innehållet i en väska, eller förlust av tid eller möjlighet att använda produkten.

Under år två till och med fem täcker vi tillverkningsfel och normalt slitage. Detta gäller väskor, bags, portföljer, ryggsäckar och handväskor. När det gäller plånböcker, accessoarer och kläder täcks du under år två för normalt slitage och tillverkningsfel.

Under år två till och med fem täcker vi beroende på typ av produkt (se ovan) alla skador som beror på normalt slitage, materialfel, tillverkningsfel samt felaktiga delar (exempelvis handtag, dragkedjor och lås). Under den här perioden täcker vi däremot inte skador som orsakats av flygbolag eller annan transportör. Har du skadeståndsanspråk, ska du rikta dem till flygbolaget eller transportören. Andra skador som inte täcks är sådana som orsakats av oaktsamhet, kosmetiska skador (som repor eller fläckar). Vi täcker inte heller förluster som uppstått som en följd av skadan; tidsförlust, innehåll i en väska eller liknande. När det gäller kläder gäller garantin inte förlust av knappar, revor eller kosmetiska skador enligt ovan.

Ditt enda ansvar är att antingen skicka din produkt till oss för reparation, eller lämna in den i en TUMI butik eller auktoriserad återförsäljare. De hjälper gärna till! Många reparationer kan faktiskt göras i butiken, helt gratis. Ibland får du betala en mindre avgift. Däremot tar vi inte betalt för frakten tillbaka till dig. Om din garanti har gått ut, kan du alltid begära en kostnadsuppskattning från ditt lokala servicecenter för reparation och frakt.

Vänta dig år av kvalitetsservice

Vi har många kunder vilkas väskor är mycket väl beresta, som är mer än fem år gamla, och som de vill ha uppfräschade eller reparerade. För dem erbjuder vi snabb kvalitetsservice till en rimlig kostnad. Om produkten inte går att få i skick igen, föreslår vi alternativa lösningar. Kontakta ditt lokala servicecenter innan du skickar in din produkt, för att diskutera kostnader för hantering och själva arbetet, eventuella delar etc.

Totalt engagemang

Poängen är att vi på TUMI är helt engagerade i att hålla dig nöjd med oss och våra produkter. När du väl haft glädjen av att använda dem, hoppas vi att de ska bli dina pålitliga vänner för livet. Behöver de lite extra omvårdnad, fyll i och skicka in formuläret på TUMI.com/my-account/repair-services. Vill du prata med oss, finns kontaktinformationen på TUMI.com/customer-service.

Köpbevis/kvitto

Spara ditt kvitto från butiken, eftersom du behöver det för dina garantier. Det visar också att du köpt dem i en TUMI butik eller av en auktoriserad återförsäljare. Vilket är nödvändigt för att vår garanit ska gälla. Saknar du kvittot, kan vi eventuellt använda historiken i din TUMI Tracer för att se hur du täcks av garantin. Besök TUMI.com/tumi-tracer/register-your-tumi för att registrera din produkt.

Registrering i TUMI Tracer® programmet registrerar inköpsdatum så din information finns i vårt system. Skulle du behöva reparationstjänster, kan vi bekräfta om din väska fortfarande har en giltig garanti. Det är inte alla av våra produkter som har ett tracernummer, men de flesta av våra resväskor, bags och portföljer har det. Om produkten inte är registrerad med TUMI Tracer®, så är det ditt ansvar att tillhandahålla köpbevis från en auktoriserad TUMI återförsäljare. Se registreringssidan för tracer för mer information. Vänligen notera: Tracer registrering utan köpbevis är inte ett giltigt bevis för rätt till garanti. Du behöver originalkvittot från butiken för att bekräfta att köpet är gjort hos en auktoriserad TUMI återförsäljare.

Den här garantin ger dig alltså vissa rättigheter. Sedan har du såklart de rättigheter som lagen ger dig i Sverige. Vår ambition med garantin är att ge dig större rättigheter än vad lagen föreskriver.

I Europeiska unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande åtgärder från säljarens sida kostnadsfritt vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Tumi Services GmbH, Hans-Böckler-Straße 6, 59423 Unna, Tyskland.